Voor Zacht & Vacht gebruik ik, zoveel als mogelijk, vachten die anders als afval weggegooid zouden worden. Vergeten vachten noem ik ze. In het kader van natuurbeheer moet er jaarlijks een aantal dieren worden geschoten. Het vlees van deze dieren gaat naar de poelier en deze gooit de vacht vervolgens weg. Dit vind ik zo zonde, dat ik deze vachten ophaal en hergebruik. De dieren hebben een prachtige vacht die ik graag een tweede leven willen geven.

Waarom moeten er eigenlijk dieren worden geschoten in Nederland? Dat heeft te maken met o.a. populatiebeheer, bestrijding van schade en verkeersveiligheid. Alles is vastgelegd in een strikte regelgeving door de overheid en hier wordt op gehandhaafd.

Populatiebeheer
We willen in Nederland dat er een gezonde wildstand is van diverse soorten, waardoor er geen ziektes onder de populaties uitbreken en er voldoende voedsel is binnen de populatie in hun leefgebied.

Schadebestrijding
In een druk bevolkt land als Nederland schaden wilde dieren soms belangen van mensen. Landbouwgewassen raken beschadigd, tuinen worden omgewoeld etc. Het gaat voornamelijk om schade veroorzaakt bij agrariërs, dijken, flora en fauna.

Verkeersveiligheid
Met name damherten worden beheerd om een gezonde populatie in stand te houden, zij voldoende voedsel tot zich kunnen nemen in hun leefgebied, zonder invloed uit te oefenen op andere dier- en plantensoorten. Tevens om aanrijdingen te voorkomen en de dieren binnen hun leefgebied te houden.